Späť

Kalendár lovu srstnatej zveri

Pridané: 2.11.2020 19:26:46 Počet zobrazení: 226

02 November 2020

Vyrazte na lov srstnatej zveri v zákonom stanovenom čase!

 

 Druh zveri

Mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 Daniel škvrnitý

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danielka a danielča

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 Diviača a lanštiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diviak lesný, diviačica

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 Jazvec lesný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeleň európsky  a jelenča

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 Jeleň sika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Jelenica

  

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 Kamzík vrchovastý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Králik divý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuna lesná, kuna skalná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líška hrdzavá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medvedík čistotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muflón lesný (2)

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muflónka a muflónča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norok severoamerický

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nutria riečna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondatra pižmová

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasrnec bielochvostý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psík medvedikovitý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Srna a srnča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Srnec hôrny

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 Šakal zlatý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tchor tmavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vlk dravý(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajac poľný

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie".

(1) Okrem území: v okrese Rožňava a Košice okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky, v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou.

(2) Muflón samec vo zverniciach celoročne

Alternatívne príspevky:

Prihlásenie