Späť

Lov vlka schválený!

Pridané: 26.10.2020 18:38:53 Počet zobrazení: 217

26 Október 2020

 Lov vlka schváleny

Aj v poľovníckej sezóne 2020/2021 sa bude loviť vlk dravý. Pracovná skupina, ktorá rokovala v utorok 20. októbra a v piatok 23. októbra rozhodla o odstrele vlka v počte 50 ks. Tento počet je o 15 ks vyšší ako v sezóne 2019/2020.
Za nulovú kvótu lovu vlka sa postavilo Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, zástupcovia mimovládnych ochranárskych organizácii, europoslanci, 50 000 občanov, ktorí podpísali petíciu za ochranu vlka a nakoniec aj Štátne lesy SR, ktoré svoj postoj argumentovali premnoženou raticovou zverou, ktorá im spôsobuje vysoké škody na mladých stromčekoch.
Argumenty za lov vlka predkladali hlavne zástupcovia Národného lesníckeho centra (NLC), poľovníkov a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorým stále sa zvyšujúca populácia vlka spôsobuje enormné škody na stavoch oviec. Chovateľom hospodárskych zvierat spôsobuje problémy aj zbytočná byrokracia pri nahlasovaní škôd. Ministerstvo životného prostredia prisľúbilo zjednodušenie nahlasovania škôd.
NLC upozornilo pracovnú skupinu na stále sa zvyšujúce počty populácie vlka. Len v roku 2020 pribudlo na Slovensku 212 vĺčat. Počet svoriek by sa mohol zvýšiť až na 300 jedincov, pričom čistý prírastok odhaduje NLC na 200 kusov, preto predložila návrh na odstrel 50 – 70 ks.
Hlavné slovo pri určení kvóty lovu vlka mal generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ing. Michal Tomčík. Jeho rozhodnutiu predchádzala dvojdňová online diskusia, na ktorej prítomní zohľadnili všetky faktory za aj proti lovu vlka. Hlavné dôvody, prečo sa rozhodli pre odstrel sú stabilná populácia lovu vlka a neustále sa znižujúca populácia oviec. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. uviedol: „Populácia vlka je stabilná a narastá, nie je ohrozená. Ohrozené sú ovce, ktorých sme mali pred desiatimi rokmi 420 000 a teraz ich máme o 100 000 menej. A naďalej ovčiarstvo upadá. Ovce sú dôležitý prvok našej krajiny, ktorý má tiež za úlohu zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. O mne je známe, že som zástancom nulovej kvóty vlka, ale tu predsa nejde o pocity ministra, ale o fakty a dáta. A tých sa musí minister držať."
Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a zároveň predseda pracovnej skupiny Ing. Michal Tomčík na záver uviedol: „Väčšina členov pracovnej skupiny sa stotožňovala s návrhom NLC, ktoré predostrelo kvótu lovu vlka 50 - 70 jedincov. Ministerstvo určilo spodnú odporúčanú hranicu pre poľovnícku sezónu 2020/2021 v celkovom počte 50 jedincov ročne."
Na Slovensku sa lov vlka dravého umožňuje od 1. novembra do 15. januára resp. do naplnenia určenej kvóty. Vlk sa nemôže loviť na celom území SR, ale len vo vybraných okresoch. Prehľadný kalendár lovu srstnatej zveri nájdete tu

Prihlásenie