Späť

Plošná vakcinácia líšok proti besnote

Pridané: 7.4.2021 08:00:11 Počet zobrazení: 35

07 Apríl 2021

Líška

Plošná vakcinácia líšok proti besnote

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že sa v dňoch od 7. apríla do 18. apríla 2021 uskutoční orálna vakcinácia líšok proti besnote. Bude to už v poradí štyridsiata tretia vakcinácia, pričom bude vypustených až 363 898 návnad. Rozmiestňované budú plošne - leteckou pokládkou po území Slovenskej republiky. Agrorezort preto žiada ľudí, ktorý sa v tom období budu pohybovať v prírode, aby boli obozretní a návnadám sa snažili vyhnúť.

 

Čo je to orálna vakcinácia a prečo sa vykonáva?

Pod pojmom „orálna vakcinácia líšok" môžeme chápať to, že návnady LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern budú voľne rozmiestnené v prírode, kde ich môžu líšky konzumovať. Lákadlom pre nich je pachová stopa, ktorú návnady obsahujú. Zmes je naplnená v plastikových tobolkách, ktoré sú obalené návnadovou hmotou, ktorá je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru a pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Orálna vakcinácia sa vykonáva na zabránenie šíreniu besnoty. Na Slovensku sa orálna vakcinácia vykonáva od roku 1994. Posledný prípad besnoty bol u nás zaznamenaný v roku 2015 pri Poľských hraniciach. Od roku 2018 má Slovenská republika oficiálne štatút krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia sa vykonáva vzhľadom na nákazovú situáciu v susedných krajinách – Poľsku a Ukrajine. Nakoľko Česko a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty, a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinácia sa nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ: Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.

 

Je návnada pre človeka nebezpečná?
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní zdravotne neškodná. Ak by sa obsah blistra zapracovaného v návnade aj dostal na ruky, je potrebné si ich ihneď umyť mydlom a opláchnuť vodou. Ak by sa obsah blisra dostal na sliznicu úst, nosa alebo očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Štátna potravinová a veterinárna správa prosí občanov, aby sa vyvarovali manipulácii s návnadou a v prípade kontaktu s ňou urýchlene opustili miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšky odradiť od vakcinačnej návnady.

 

Ako postupovať pri náleze uhynutého zvieraťa?
Pri náleze uhynutého vnímavého zvieraťa treba postupovať vždy, ako by išlo o zviera besné. Aj zviera, ktoré zrazilo auto mohlo byť besné v poslednom, paralytickom štádiu choroby. Vždy treba upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu, v mieste nálezu takéhoto mŕtveho zvieraťa, ktorá podnikne všetky nevyhnutné opatrenia.

 

Zdroj: ŠVPS SR

Prihlásenie